Цалингийн зээл - XacBank

Ажил олгогчийн тодорхойлолт; ... Цалингийн зээлийг сүүлийн 6 сар ажил эрхэлсэн, үндсэн ажилтнаар ажиллаж буй гэрээт байгууллагын ажилтанд олгоно. Одоо ажиллаж буй байгууллагадаа шилжин ...

тодорхойлолт бичих - SlideShare

1. Тодорхойлолт бичих. 2. 1. Эхлээд төлөвлөгөө зохионо. (төрсөн он, сар, өдөр, хэзээ ямар сургуульд орж хэрхэн төгссөн, ямар гавъяа шагнал авч байсан гэх мэт) 3. 2.Төлөвлөгөөний дагуу ...

Ажлын байрны тодорхойлолт нягтлан бодогч Цалингийн: …

Ажлын байрны тодорхойлолт нягтлан бодогч Цалингийн: үүрэг, эрх, үүрэг тодорхой байр суурь эзэлсэн хүн, үргэлж тодорхой үүрэг, эрхтэй. Нягтлан бодогч эрхэлж байгаа тооцоо цалингийн, ч мөн адил. Харин, хариуцлагатай албан тушаал дүрэм журам мөрдөх, эрхээ мэддэг ажилтан шаарддаг. ажлын байрны тодорхойлолт яагаад тийм чухал юм

Цалингийн тооцоолол татаж авах

Дараах формыг бөглөмөгц цалингийн хүснэгтийг татаж авах имэйл танд автоматаар илгээгдэнэ. Иймд үнэн зөв бөглөнө үү. Зарим тохиолдолд SPAM фолдерт орох магадлалтай тул SPAM фолдероо шалгаарай Update: Маш их хүн хандан бүртгүүлж байгаа тул имэйл илгээхэд жаахан удаашрал үүсч болзошгүй тул та хүндэтгэн үзнэ үү. Танд заавал очих …

Цалингийн зээл - Micro Credit

Цалингийн орлогоороо зээлийн төлбөрийг сар бүр тогтмол төлөх чадвартай иргэнд зориулан олгож буй зээл бөгөөд зээлийн зориулалтыг ББСБ-с хянахгүй. ... Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт;

Монголын Хүний Нөөцийн Институт

HR Plus: Цалингийн нягтлан бодогч - Албан тушаалын тодорхойлолт / загвар - 21072303. Нягтлан бодох бүртгэлийн функцийн хүрээнд цалингийн боловсруулалт, мэдээлэл судалгаанд үндэслэн тайлан бэлтгэх ...

тодорхойлолт бичих - SlideShare

Тодорхойлолт бичих 2. 1. Эхлээд төлөвлөгөө зохионо. (төрсөн он, сар, өдөр, хэзээ ямар сургуульд орж хэрхэн төгссөн, ямар гавъяа шагнал авч байсан гэх мэт) 3. 2.Төлөвлөгөөний дагуу мэдээллүүдийг …

Татварын ерөнхий газар - Цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон …

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан нөхөх зааврыг танилцуулж байна Тайланг нөхөхдөө 3-р багананд тухайн үзүүлэлтийн татвар төлөгчийн тоо, 4-р багананд тухайн ...

Ажиллагсдын цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

Цаашилбал, ажилтнууд үндсэн цалин, тэтгэмж, шагнал урамшуулал зэрэг цалин хөлс, цалин хөлсний философийг хэрхэн дэмждэг талаар тодорхой ойлголтгүй байдаг. Цалингийн нэмэгдэл захидлын загвар Энэ цалингийн нэмэгдэл захидал нь ажилтан менежертэйгээ уулзахаас нь мэддэг гэдгийг баталдаг. Огноо Ажилтны нэр Ажилчдын …

Цалингийн тооцоолол татаж авах

Дараах формыг бөглөмөгц цалингийн хүснэгтийг татаж авах имэйл танд автоматаар илгээгдэнэ. Иймд үнэн зөв бөглөнө үү. Зарим тохиолдолд SPAM фолдерт орох магадлалтай тул SPAM фолдероо шалгаарай ...