Mikrotik чиглүүлэгчийг хэрхэн тохируулах талаар ️ IK4 ️

Mikrotik төхөөрөмжүүдийг тохируулахад ашигладаг Winbox хэрэгсэл нь гүйцэтгэгддэг EXE файл юм. Энэ нь ямар ч суулгалт шаарддаггүй бөгөөд татаж авмагц бэлэн болсон байна. Эхэндээ уг хэрэгслийг Windows дээр ажиллахаар зохион бүтээсэн боловч практик дээр Wine дээр Linux дээр төгс ажилладаг болохыг харуулж байна.