Lecture 9 - Share and Discover Knowledge on SlideShare

Ерөнхий дэвтрийн мэдээний эх сурвалжийн схем СТ -4- Борлуулалтын нэхэмжлэл Боловсруулалтын өмнөх үе шат Шилжүүлгийн баримт Бусад баримт Цалингийн чек Нийлүүлэлтийн нэхэмжлэл Чек Авлагын туслах дэвтэр Ерөнхий ...

Борлуулалтын албаны үйл ажиллагааны тандалт судалгаа

Борлуулалтын албаныхан хүмүүст төслийн талаар дэлгэрэнгүй тодорхой мэдээлэлтэй эсэх /байршил, төслийн төлөөр, хийц материал, давуу тал, сул талыг хэрхэн өөрийн төслийн давуу талаар хувиргаж буй байдал г.м./ өгч ...

Борлуулалтын хэлтэс

Борлуулалтын алба Монцемент үйлдвэр нь 2015 оноос эхлэн ОРС-42,5 PC-32,5 РС-42,5 РС-52,5 маркийн ОУ-ын стандартыг бүрэн хангасан цементүүдийг албан ёсоор Монголынхоо зах зээлд нийлүүлэн ажиллаж байна.

Борлуулалтын менежмент

ХААЛГАНААС ХААЛГА ТОГШИЖ БОРЛУУЛАЛТ ХИЙХ • Бүтэн зуны турш 7 хоногт 75-85 цаг ажиллана • 1 амралтын өдрийн талыг сургалтанд • Оюутны дундаж зуны орлого $6,500 • 50%-с дээш хувь амжилтгүйтэж гэртээ харина • "The Southwestern Company" нь 100 гаруй жилийн түүхтэй 11.

Борлуулалтын урамшуулал - үр дүнтэй маркетингийн арга …

Борлуулалтын урамшуулал - өссөн хүрэхэд чиглэсэн зарим арга хэмжээг цуглуулга борлуулалтын болон хөрвүүлэх боломжит худалдан авагч нь бодит. Ийм үйл явдал завсрын болон эцсийн хэрэглэгчдэд илгээж, байх ёстой.

Борлуулалтын гэрээний загвар

Бүртгэлийн бүрдүүлэлт. Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ байгуулахад шаардлагатай 12 бичиг баримтууд. Тээврийн гэрээний загвар. Нүүрс тээврийн гэрээ нь баталгаажсан компаниуд. Тээврийн ...

Lekts_3.pdf - Лекц 3 Агуулга: • Ажил гүйлгээ боловсруулалтын …

Анхан шатны баримт бичгүүд Анхан шатны баримтууд нь ажил гүйлгээ гарсан болохыг батлахаас гадна мэдээллийн системд дараах үүргүүдийг гүйцэтгэдэг. 1. Yйл ажиллагаа явуулах эрхийг олгож биет үйл ажиллагааг эхлүүлдэг. Жнь: Борлуулалтын захиалга нь худалдан авагч уруу бараа ачуулах зөвшөөрөл олгож байгаа юм. 2. Биет урсгалыг …

Борлуулалтын төлөвлөгөө by Rentsenvaanzad Altansukh

Борлуулалтын бодлого Үнийн судалгааг сар бүр тогтмол хийх Зарим төрлийн материалын үнийн хязгаарыг тогтоож өгөх Үнэ чанар гэсэн хамааралыг нягт баримтлах Төслүүдээс дундаж болон түүнээс дээш чанартай бараа материалын захиалга авах Дотоодын аль нэг бараа материалыг үйлдвэрийн үнээр нийлүүлэх 3. Төлбөрийн нөхцөл …

Борлуулалтын урамшуулал түүний арга хэрэгслүүд by …

Бизнесийн байгууллага борлуулалтын урамшуулалыг зохион байгуулахдаа дараах үе шатаар төлөвлөн үйл ажиллагаагаа явуулах нь зүйтэй юм. 1. Зорилгоо тодорхойлох 2. Зөв оновчтой арга хэрэгслүүдийг сонгох 3. Хамгийн сайн хөтөлбөр боловсруулах 4. Урьдчилан турших 6. Гарсан үр дүнг тооцох

Борлуулалтад амжилтанд хүрэхийн тулд юу хэрэгтэй байна

Борлуулалтын тоглоомын тоон хэсгийг ойлгохын тулд та зорилгоо биелүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, таны нөхөн олговрын төлөвлөгөөний талаар бүрэн ойлголттой байгаа бол таны байр сууринд олох их мөнгө олохыг тодорхойл.