Мэдээллийн сангийн SQL асуулга үүсгэх

Дараахь байдлаар номын сангийн мэдээллийн санг бий болгоё. CREATE DATABASE library; Жич: - DB үүсгэх, бүх DB-ууд юу үүсгэгдэж байгааг харах админы давуу эрх байх ёстой. Нэмж дурдахад өөр DB дотор DB үүсгэх ...

SSH Connection from CodeIgniter · GitHub

SSH Connection from CodeIgniter Raw Test.php This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters. Learn …

Codeigniter connect to remote database through SSH …

Codeigniter connect to remote database through SSH tunnel. I have been searching all morning but can't find a solution to this: I'm looking for a way to establish a secure connection in my Codeigniter APP to a remote machine using SSH. Using Navicat I can SSH tunnel into mysql and perform queries and I want to connect the same way through my app.

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааг цахимаар олгох …

Монголбанкнаас энэ сарын 13-ны өдөр арилжааны банкуудад Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны талаар албан тоот хүргүүлжээ. Энэхүү албан тоотод зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаа авах хүсэлт гаргасан иргэн, аж ...

Lects 12 - SlideShare

Компьютер дээр суурилсан мэдээллийн системд 5 бүрэлдэхүүн хэсэг (хүний нөөц, програм хангамж, техник хангамж, сүлжээ, өгөгдлийн сангийн нөөцүүд) байдаг. 10.

How to Install CodeIgniter on Cloud using SSH

Navigate to the Server Management tab and under your Master Credentials launch SSH terminal. Step 3: Install Codeigniter Using wget Command Now I would access the public_html folder with the following command You have to open the SSH terminal to run the composer command to install Codeigniter.

Codeigniter database connection over SSH

I tried to connect to the database using MySQL Workbench and I noticed that I can connect to it using Standard TCP/IP over SSH connection method. On my research I can do SSH connection in PHP using libraries. I found phpseclib as it is most talk about and I did able to successfully created a connection using that library. Below is my example code.

Connect to MySQL database using SSH - CodeIgniter

In General, digging a little deeper into this topic, I realized that we need some kind of program that creates a tunnel on port 3306 (this is a standard MySQL port), then you need to write a login and password from the database and try to connect through the usual function mysql_connect ("localhost:3306", "user", " pass"); This program is name ...

Codeigniter connect to remote database through SSH tunnel

Codeigniter connect to remote database through SSH tunnel. I have been searching all morning but can't find a solution to this: I'm looking for a way to establish a secure connection in my Codeigniter APP to a remote machine using SSH. Using Navicat I can SSH tunnel into mysql and perform queries and I want to connect the same way through my app.

SSH Connection from CodeIgniter · GitHub

SSH Connection from CodeIgniter Raw Test.php This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters. Learn more …

МЭДЭЭЛЛИЙН САН, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН …

1.Ажлын байрны зорилго: УБ хотын авто зам, гүүр, замын байгууламжийн бүртгэл мэдээллийг хөтлөх, түүнийг шинэчлэн баяжуулах, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах, авто замын сүлжээний ...